Hình Ảnh Kinh Thương Úc Châu


2000-2005<>2006-2008<>2009-2011<>2012-20xxCanberra, Australia October 2015
Hội ngộ Minh Đức Úc Châu tại Camp Cottermouth, 1435 Cotter Road STROMLO, ACT 2611, 9-12 October 2015.
Hình "vòng ngoài" do Trần thị Phương Ánh (K4).
Hình do Từ Kim Ngọc (K4).
Hình do anh Trần Duy Sáng (K2).

Melbourne, Australia 28th June 2015
Các con cháu nhà Quang Hải & Ngọc Lan mời nhóm KTMD Melbourne cùng chung vui chúc mừng kỷ niệm 40 năm kết hôn của Bố Hải và Mẹ Lan.

Melbourne, Australia 18th October 2014
Nhóm KTMD Melbourne tống biệt TRẦN QUANG VINH (K3) sau 3 tuần ăn chơi đầy thắng lợi, thành công mỹ mãn, Chia vui cùng vợ chồng HANH&THÔNG đã thoát qua cơn khổ ải.

Melbourne, Australia October 2014
Hội ngộ Minh Đức Úc Châu tại Kangerong Holiday Park, Dromana Victoria, 3-6 October 2014.
Hình do anh Mai Anh Trung (K3).
Hình do Nguyễn Ngọc Bảo (K3).

Melbourne, Australia November 2013
Nhóm KTMD Melbourne chiêu đãi anh Lâm Quang Thanh Ngân và chị Quách Tú Anh từ Canada.

Melbourne, Australia October 2013
Nhóm KTMD Melbourne mừng Thượng Thọ Bát Tuần thầy Bình, welcome Chi&Đức và Phước từ Houston, bienvenue Bích&Minh từ Paris.

Adelaide, Australia October 2013
Hội ngộ Minh Đức Úc Châu tại Port Elliot Beach House YHA, Port Elliot SA, 4-7 October 2013.

Melbourne, Australia April 2013
Đám cưới Aimmey & Phillip con trai thứ Quang Hải & Ngọc Lan.

Melbourne, Australia January 2013
Quang Hải cùng Ngọc Lan ra mắt cháu nội trưởng.... mừng sinh nhật cháu Trinh.

Sydney, Australia October 2012
Họp mặt gia đình Minh Đức Úc Châu tại St Joseph's Conference centre, Bringelly NSW, 5-7/October 2012.