Hình Ảnh Kinh Thương Úc Châu


2000-2005<>2006-2008<>2009-2011<>2012-20xxBlairgowrie, Australia October 2005
Ngày họp mặṭ KTMD Úc Châu tại Bayplay Adventure Logde, Blairgowrie, Victoria

Sydney, Australia March 2005
Đám Cưới con trai anh Đặng Thắng và Ngày Hội Ngộ KTMD Úc Châu lần đầu tiên
Hình do anh Trương Thành Quyển (K2) phổ biến

Melbourne, Australia 18/01/2003
Gặp lại đôi bạn hiền Sang(K4) & Hoa(K4) và cháu Lộc về thăm Melbourne từ Queensland
   Lyn&Vinh, KimÁnh, Hòa&Quyển, Hải&Lan, Bảo, Sang&Hoa, Thông&Hanh    Lyn&Vinh, KimÁnh, Hòa&Quyển, Bảo, Lan, Sang&Hoa, Thông&Hanh

QuangHải & Ngọc Lan và Kim Ánh cùng Sang(K4) & Hoa(K4)

Melbourne, Australia 22/12/2002
Chào mừng Thạc Sĩ Trần Bửu Tánh (K5-quá vãng) và phu nhân (chị Loan) từ Sài gòn, Việt Nam
  Hải, Vinh, Quyển, Tánh, Bảo
KimÁnh, NgọcLan, Hòa, Loan
  Hải, Vinh, Quyển, Tánh, Bảo
KimÁnh, Hòa, Loan, NgọcLan


Melbourne, Australia 19/05/2002
Chiêu đãi Nguyễn Văn Thắng (K3) từ Adelaide, South Australia.

Melbourne, Australia 15/07/2001
Chiêu đãi anh Đặng Thắng (CH1) từ Sydney, New South Wales.

Melbourne, Australia 22/10/2000
Chiêu đãi anh Đặng Thắng (CH1) từ Sydney, New South Wales.
   Thông&Hanh&Nguyên, Vinh, Đức, KimÁnh, Bảo, NgọcLan&Hải, Thắng, Quyển    Thông&Hanh&Nguyên, Vinh, Đức, KimÁnh, Bảo, NgọcLan&Hải, Thắng, Quyển