Hình Ảnh Kinh Thương Úc Châu


2000-2005<>2006-2008<>2009-2011<>2012-20xxCanberra, Australia October 2011
Ngày họp mặt gia đình Minh Đức Úc Châu tại Camp Cottermouth, Canberra ACT, 14-17 tháng mười 2011.

Melbourne, Australia June 2011
Chia vui với anh chị Lãng&Yến xuống Melbourne gặp Đức Đalai Latma. Xẻ buồn với Thắng ruộng đang đi công tác xa nhà, xa vợ hiền...

Brisbane, Australia October 2010
Ngày họp mặt gia đình Kinh Thương Minh Đức và thân hữu Úc Châu tại Brisbane, Queensland, 1-4 tháng mười 2010.
Hình do anh Trần Duy Sáng (K2).
Hình do Nguyễn Ngọc Bảo (K3).

Melbourne, Australia March 2010
Nhóm KTMD Melbourne thả con trâu, bắt con cọp.... mừng sinh nhật Ngọc Lan

Melbourne, Australia January 2010
Họp mặt ở nhà anh Trương Thành Quyển (K2) nhân dịp anh chị của chị Hoà từ Bỉ qua chơi.

Lorne, Australia October 2009
Ngày họp bạn Minh Đức Úc Châu tại Lorne, Victoria, 2-5 tháng mười 2009.
Hình do anh Nguyễn Mạnh Bích (KTCN).
Hình do anh Tuấn Linh (KTCN).
Hình do Kim Ngọc (K4) & Richard.
Hình do anh Trần Duy Sáng (K2).
Hình do Nguyễn Ngọc Bảo (K3).

Melbourne, Australia September 2009
Chung vui với anh chị Trương Thành Quyển (K2) dịp lễ thành hôn hai cháu Hoàng Nam & Giáng Tiên (trưởng nữ anh chị Quyển).

Melbourne, Australia June 2009
Chia vui với Quang Hải & Ngọc Lan nhân kỷ niệm 34 năm ngày cưới. Cũng nhân dịp này chào đón cô Định, em gái út của Quang Hải từ Sài gòn đến Melbourne thăm anh.

Melbourne, Australia March 2009
Chào đón Lâm Bạch Lan (K4) từ Sài gòn đến Úc thăm con đang du học tại Sydney, vui sinh nhật Ngọc Lan.